Bộ phim hợp tác giữa Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ẽ được chiêu thương tại hội nghị đầu tư của IQIYI sắp tới vào ngày 22/9.
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ngoài hai nhân vật chính là Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn, còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc khác như: Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Tuệ, Trần Sở Hà,...
Bộ phim hợp tác giữa Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ẽ được chiêu thương tại hội nghị đầu tư của IQIYI sắp tới vào ngày 22/9. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ngoài hai nhân vật chính là Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn, còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc khác như: Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Tuệ, Trần Sở Hà,...
0 Comments 0 Shares 2112 Views