Ito Marika đóng chính trong bộ phim truyền hình giờ khuya "Nichijo no Zekkei" của TV Tokyo bắt đầu phát sóng từ ngày 19/09
Ito Marika đóng chính trong bộ phim truyền hình giờ khuya "Nichijo no Zekkei" của TV Tokyo bắt đầu phát sóng từ ngày 19/09
0 Comments 0 Shares 3157 Views