Từ Mộng Khiết mới đây đã tham gia một show truyền hình về diễn xuất. Từ Mộng Khiết và Dư Thừa Ân nhận kịch bản phim Tinh Hán Xán Lạn. Từ Mộng Khiết diễn lại vai Trình Thiếu Thương của Triệu Lộ Tư bị khán giả lắc đầu
Từ Mộng Khiết mới đây đã tham gia một show truyền hình về diễn xuất. Từ Mộng Khiết và Dư Thừa Ân nhận kịch bản phim Tinh Hán Xán Lạn. Từ Mộng Khiết diễn lại vai Trình Thiếu Thương của Triệu Lộ Tư bị khán giả lắc đầu
0 Comments 0 Shares 2653 Views