Mới đây, blogger đã tổng hợp lại loạt tạo hình cổ trang vô cùng cầu kỳ của dàn mỹ nhân Cbiz. Có vẻ như các đoàn làm phim đang ngày càng chuộng những tạo hình rực rỡ, thậm chí nhiều phụ kiện tựa như cả "rừng hoa" trên đầu:
Điền Hi Vi – Đại Phụng Đả Canh Nhân
Dương Siêu Việt – Bảy Kiếp May Mắn
Bao Thượng Ân – Anh Hùng Chí
Trương Tịnh Nghi – Tích Hoa Chỉ
Vương Sở Nhiên – Thanh Bình Nhạc
Lý Nhất Đồng – Vân Tú Hành
Mới đây, blogger đã tổng hợp lại loạt tạo hình cổ trang vô cùng cầu kỳ của dàn mỹ nhân Cbiz. Có vẻ như các đoàn làm phim đang ngày càng chuộng những tạo hình rực rỡ, thậm chí nhiều phụ kiện tựa như cả "rừng hoa" trên đầu: Điền Hi Vi – Đại Phụng Đả Canh Nhân Dương Siêu Việt – Bảy Kiếp May Mắn Bao Thượng Ân – Anh Hùng Chí Trương Tịnh Nghi – Tích Hoa Chỉ Vương Sở Nhiên – Thanh Bình Nhạc Lý Nhất Đồng – Vân Tú Hành
0 Comments 0 Shares 3184 Views