Trailer mới nhất của Dữ Phượng Hành được tung ra đúng dịp 7/7 hầu hết đều là những phân cảnh "hẹn hò" giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân)
https://youtu.be/Tc_B4FMUGm0
Trailer mới nhất của Dữ Phượng Hành được tung ra đúng dịp 7/7 hầu hết đều là những phân cảnh "hẹn hò" giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) https://youtu.be/Tc_B4FMUGm0
0 Comments 0 Shares 3792 Views