Trong bầu chọn mới nhất của Cnet, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy được cư dân mạng xứ Trung bầu chọn là tứ đại đỉnh lưu nữ. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Dương Tử bị bỏ qua. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nếu chỉ tính số người theo dõi, giá trị thương mại thì Dương Tử đúng là thua kém hơn nhiều so với Angelababy
Trong bầu chọn mới nhất của Cnet, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy được cư dân mạng xứ Trung bầu chọn là tứ đại đỉnh lưu nữ. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Dương Tử bị bỏ qua. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nếu chỉ tính số người theo dõi, giá trị thương mại thì Dương Tử đúng là thua kém hơn nhiều so với Angelababy
0 Comments 0 Shares 2815 Views