Vừa mới đây có thông tin nữ diễn viên Tống Tổ Nhi bị tố trốn thuế. Thông tin này vừa xuất hiện đã nhanh chóng leo top 1 hot search Weibo.
Được biết tổng số tiền trốn thuế của Tống Tổ Nhi lên đến 45 triệu NDT (khoảng 148 tỷ đồng). Hiện tại phía phòng làm việc của nữ diễn viên vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Sự việc ảnh hưởng đến hàng loạt dự án phim đang chờ chiếu. Tiêu biểu như Khom Lưng đóng cùng Lưu Vũ Ninh, Vô Ưu Độ đóng cùng Nhậm Gia Luân, Tiết Học Đọc hợp tác cùng Hầu Minh Hạo, Chế Tạo Gian Nan hợp tác cùng Trương Tân Thành.
Vừa mới đây có thông tin nữ diễn viên Tống Tổ Nhi bị tố trốn thuế. Thông tin này vừa xuất hiện đã nhanh chóng leo top 1 hot search Weibo. Được biết tổng số tiền trốn thuế của Tống Tổ Nhi lên đến 45 triệu NDT (khoảng 148 tỷ đồng). Hiện tại phía phòng làm việc của nữ diễn viên vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Sự việc ảnh hưởng đến hàng loạt dự án phim đang chờ chiếu. Tiêu biểu như Khom Lưng đóng cùng Lưu Vũ Ninh, Vô Ưu Độ đóng cùng Nhậm Gia Luân, Tiết Học Đọc hợp tác cùng Hầu Minh Hạo, Chế Tạo Gian Nan hợp tác cùng Trương Tân Thành.
0 Comments 0 Shares 4144 Views