Lên sóng từ ngày 28/8, dự án Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng (Trần Hiểu và Cổ Lực Na Trát) gây thất vọng nặng nề với mức rating thấp chạm đáy
Lên sóng từ ngày 28/8, dự án Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng (Trần Hiểu và Cổ Lực Na Trát) gây thất vọng nặng nề với mức rating thấp chạm đáy
0 Comments 0 Shares 4535 Views