Trang Khang Khải Kỳ Lục (lên sóng từ 18/8) khai thác chủ đề ngành luật nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Bộ phim có sự tham gia của Thái Văn Tịnh và Hàn Đông Quân gây bất ngờ khi mở điểm 8,2/10 trên Douban, và hiện tại đã tăng lên 8,3 điểm, một trong những con số đ.ánh giá cao nhất năm 2023.
Trang Khang Khải Kỳ Lục (lên sóng từ 18/8) khai thác chủ đề ngành luật nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Bộ phim có sự tham gia của Thái Văn Tịnh và Hàn Đông Quân gây bất ngờ khi mở điểm 8,2/10 trên Douban, và hiện tại đã tăng lên 8,3 điểm, một trong những con số đ.ánh giá cao nhất năm 2023.
0 Comments 0 Shares 4877 Views