Cuộc khảo sát được khởi xướng bởi StarGio Soft, công ty đứng đằng sau Compatibility Mate, một ứng dụng hẹn hò độc đáo dựa trên AI. Ứng dụng gần đây đã khảo sát “những người nổi tiếng nam và nữ được săn đón nhiều nhất” với tư cách là đối tác hẹn hò tiềm năng.

Kết quả cho thấy, ở bảng nam, nam diễn viên Song Kang dẫn đầu bảng xếp hạng với 36% phiếu bầu, theo sau là Cho Gue Sung (27%), Lim Young Woong (18%). Cha Eun Woo và Siwan đồng hạng 4 với 9% lượt bình chọn.
Ở bảng nữ, YoonA áp đảo các nghệ sĩ còn lại với 76% lượt bình chọn, theo sau là Kim Yuna (7%), SNSD Taeyeon (5%), Suzy (3%) và IU (3%).
Cuộc khảo sát được khởi xướng bởi StarGio Soft, công ty đứng đằng sau Compatibility Mate, một ứng dụng hẹn hò độc đáo dựa trên AI. Ứng dụng gần đây đã khảo sát “những người nổi tiếng nam và nữ được săn đón nhiều nhất” với tư cách là đối tác hẹn hò tiềm năng. Kết quả cho thấy, ở bảng nam, nam diễn viên Song Kang dẫn đầu bảng xếp hạng với 36% phiếu bầu, theo sau là Cho Gue Sung (27%), Lim Young Woong (18%). Cha Eun Woo và Siwan đồng hạng 4 với 9% lượt bình chọn. Ở bảng nữ, YoonA áp đảo các nghệ sĩ còn lại với 76% lượt bình chọn, theo sau là Kim Yuna (7%), SNSD Taeyeon (5%), Suzy (3%) và IU (3%).
0 Comments 0 Shares 4128 Views