Phim tiếp theo của Đàm Tùng Vận mang tên Thục Cẩm Nhân Gia, nam chính Trịnh Nghiệp Thành. Phim sẽ khai máy vào tháng 9 tới, dự kiến ghi hình tại phim trường Quý Châu, phát sóng trên nền tảng Youku.
Thục Cẩm Nhân Gia nhận hỗ trợ văn học của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhằm quảng bá ngành nghề thủ công truyền thống nhuộm vải đã tồn tại hơn 400 năm ở địa phương.
Phim còn có tên gọi khác là Gấm Tứ Xuyên Nhân Gia, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang.
Phim tiếp theo của Đàm Tùng Vận mang tên Thục Cẩm Nhân Gia, nam chính Trịnh Nghiệp Thành. Phim sẽ khai máy vào tháng 9 tới, dự kiến ghi hình tại phim trường Quý Châu, phát sóng trên nền tảng Youku. Thục Cẩm Nhân Gia nhận hỗ trợ văn học của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhằm quảng bá ngành nghề thủ công truyền thống nhuộm vải đã tồn tại hơn 400 năm ở địa phương. Phim còn có tên gọi khác là Gấm Tứ Xuyên Nhân Gia, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang.
0 Comments 0 Shares 4201 Views