Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vừa cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent.
Con số này đã vượt qua 2 triệu lượt đặt xem trước của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính.

https://youtu.be/KFT4N7pWlmI
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vừa cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent. Con số này đã vượt qua 2 triệu lượt đặt xem trước của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính. https://youtu.be/KFT4N7pWlmI
0 Comments 0 Shares 3695 Views