Có tin đồn Bạch Lộc sẽ gia nhập đoàn Bạch Nguyệt Phạm Tinh (Trục Nguyệt), chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần của tác giả Tinh Linh, thuộc dự án cấp S do IQIYI sản xuất. Cũng theo tiết lộ, nam chính của Bạch Nguyệt Phạm Tinh chính là Ngao Thụy Bằng.
Có tin đồn Bạch Lộc sẽ gia nhập đoàn Bạch Nguyệt Phạm Tinh (Trục Nguyệt), chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần của tác giả Tinh Linh, thuộc dự án cấp S do IQIYI sản xuất. Cũng theo tiết lộ, nam chính của Bạch Nguyệt Phạm Tinh chính là Ngao Thụy Bằng.
0 Comments 0 Shares 4343 Views