Matsumura Hokuto (SixTONES) xuất hiện trên trang bìa bản đặc biệt của tạp chí thời trang andGIRL số mùa thu phát hành vào ngày 07/09.
Matsumura Hokuto (SixTONES) xuất hiện trên trang bìa bản đặc biệt của tạp chí thời trang andGIRL số mùa thu phát hành vào ngày 07/09.
0 Comments 0 Shares 4401 Views