“Tây Xuất Ngọc Môn” tung poster chung của dàn diễn viên, trailer cuối trước phát sóng và lịch chiếu phim, phim sẽ lên sóng độc quyền trên Tencent vào 18h kể từ ngày 7/9.
“Tây Xuất Ngọc Môn” tung poster chung của dàn diễn viên, trailer cuối trước phát sóng và lịch chiếu phim, phim sẽ lên sóng độc quyền trên Tencent vào 18h kể từ ngày 7/9.
0 Comments 0 Shares 5009 Views