Tạp chí NeufMode, Tencent và đoàn phim “Chuyện Tốt Thành Đôi” hợp tác phát hành trang bìa và bộ ảnh trang trong của dàn diễn viên Trương Tiểu Phỉ, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê, Lý Trạch Phong, Triệu Hân quảng bá cho phim
Tạp chí NeufMode, Tencent và đoàn phim “Chuyện Tốt Thành Đôi” hợp tác phát hành trang bìa và bộ ảnh trang trong của dàn diễn viên Trương Tiểu Phỉ, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Gia Nghê, Lý Trạch Phong, Triệu Hân quảng bá cho phim
0 Comments 0 Shares 3447 Views