Ngô Thiến trở lại với dòng phim cổ trang trong "Cửu Nghĩa Nhân". Bộ phim gồm 25 tập thuộc thể loại cổ trang, huyền nghi, phá án do Tencent sản xuất và sẽ phát sóng độc quyền trên Tencent từ 15/9.
Ngô Thiến vai Mạnh Uyển
Lý Giai Hàng vai Lưu Tân
Kiều Chấn Vũ vai Ngô Liêm
Hồ Ý Hoàn vai Lận Như Lan
https://youtu.be/jIxI7QWaWlI
Ngô Thiến trở lại với dòng phim cổ trang trong "Cửu Nghĩa Nhân". Bộ phim gồm 25 tập thuộc thể loại cổ trang, huyền nghi, phá án do Tencent sản xuất và sẽ phát sóng độc quyền trên Tencent từ 15/9. Ngô Thiến vai Mạnh Uyển Lý Giai Hàng vai Lưu Tân Kiều Chấn Vũ vai Ngô Liêm Hồ Ý Hoàn vai Lận Như Lan https://youtu.be/jIxI7QWaWlI
0 Comments 0 Shares 3580 Views