Trần Đô Linh vừa xuất hiện trong bộ phim hot mới lên sóng là Vân Chi Vũ với vai khách mời. Trong phim, cô đảm nhiệm vai Lan phu nhân, xuất hiện ở ký ức của nam chính Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách).
Cô còn xuất hiện trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng với vai Nguyệt Đề Hà; tham gia Nhất Niệm Quan Sơn với vai Tiêu Nghiên và góp mặt trong Tây Ngọc Xuất Môn.
Có thể thấy độ phủ sóng của Trần Đô Linh trong các tác phẩm hot hàng đầu Cbiz... tuy nhiên nghe nói nguyên nhân của sự việc này là bởi thời gian những đoàn phim này đang quay ở Hoành Điếm thì cũng là lúc Trần Đô Linh bị cách ly tại đây. Cô dù đã hoàn thành tác phẩm của mình nhưng vẫn chưa thể về nhà. Bởi vậy, Trần Đô Linh đã trở thành lựa chọn số 1 cho những đoàn phim cần vai nữ khách mời.
Trần Đô Linh vừa xuất hiện trong bộ phim hot mới lên sóng là Vân Chi Vũ với vai khách mời. Trong phim, cô đảm nhiệm vai Lan phu nhân, xuất hiện ở ký ức của nam chính Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách). Cô còn xuất hiện trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng với vai Nguyệt Đề Hà; tham gia Nhất Niệm Quan Sơn với vai Tiêu Nghiên và góp mặt trong Tây Ngọc Xuất Môn. Có thể thấy độ phủ sóng của Trần Đô Linh trong các tác phẩm hot hàng đầu Cbiz... tuy nhiên nghe nói nguyên nhân của sự việc này là bởi thời gian những đoàn phim này đang quay ở Hoành Điếm thì cũng là lúc Trần Đô Linh bị cách ly tại đây. Cô dù đã hoàn thành tác phẩm của mình nhưng vẫn chưa thể về nhà. Bởi vậy, Trần Đô Linh đã trở thành lựa chọn số 1 cho những đoàn phim cần vai nữ khách mời.
0 Comments 0 Shares 4202 Views