Phim điện ảnh "Karaoke Iko!" do Ayano Go đóng chính vừa công **** một đoạn giới thiệu đặc biệt.
Live-action chuyển thể từ manga cùng tên của Wayama Yama. Nhân vật nam chủ chốt bên cạnh Ayano do Saito Jun, cậu bé được chọn sau một cuộc tuyển vai, đảm nhận.
Phim điện ảnh "Karaoke Iko!" do Ayano Go đóng chính vừa công bố một đoạn giới thiệu đặc biệt. Live-action chuyển thể từ manga cùng tên của Wayama Yama. Nhân vật nam chủ chốt bên cạnh Ayano do Saito Jun, cậu bé được chọn sau một cuộc tuyển vai, đảm nhận.
0 Comments 0 Shares 3853 Views