Đoàn phim “Độ Niên Hoa” tung poster khái niệm công **** đội hình chính thức. Diễn chính: Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách
Nguyên tác: tiểu thuyết “Trưởng Công Chúa” của tác giả Mặc Thư Bạch
Đoàn phim “Độ Niên Hoa” tung poster khái niệm công bố đội hình chính thức. Diễn chính: Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách Nguyên tác: tiểu thuyết “Trưởng Công Chúa” của tác giả Mặc Thư Bạch
0 Comments 0 Shares 2920 Views