Theo nguồn tin trên Weibo, trước đó, nữ chính của Vân Chi Vũ không phải Ngu Thư Hân mà là Viên Băng Nghiên.
Ngu Thư Hân từng tâm sự, lý do khiến cô nhận lời diễn vai nữ chính Vân Vi Sam dù cho đây là một nhân vật đầy thử thách.

Theo nguồn tin trên Weibo, trước đó, nữ chính của Vân Chi Vũ không phải Ngu Thư Hân mà là Viên Băng Nghiên. Ngu Thư Hân từng tâm sự, lý do khiến cô nhận lời diễn vai nữ chính Vân Vi Sam dù cho đây là một nhân vật đầy thử thách.
0 Comments 0 Shares 2633 Views