Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc Lisa từ chối hợp đồng gia hạn với YG Entertainment. Nghe nói, Lisa đã đưa ra lời từ chối trước hai đề nghị hợp đồng từ phía YG. Quy mô của hợp đồng được đề xuất có trị vô cùng lớn lên đến 50 tỷ Won (khoảng 914 tỷ đồng).
Nguồn tin còn cho rằng Lisa đã nhận được hàng chục lời mời biểu diễn từ nhiều công ty nước ngoài, trong đó có Thái Lan.
Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc Lisa từ chối hợp đồng gia hạn với YG Entertainment. Nghe nói, Lisa đã đưa ra lời từ chối trước hai đề nghị hợp đồng từ phía YG. Quy mô của hợp đồng được đề xuất có trị vô cùng lớn lên đến 50 tỷ Won (khoảng 914 tỷ đồng). Nguồn tin còn cho rằng Lisa đã nhận được hàng chục lời mời biểu diễn từ nhiều công ty nước ngoài, trong đó có Thái Lan.
0 Comments 0 Shares 2514 Views