Theo nguồn tin trên Weibo, Đàn Kiện Thứ nhiều khả năng sẽ hợp tác với Lý Lan Địch trong Ký Ức Lạc Ngân Hà, phim mới của tác giả Đồng Hoa.
Nếu như tin này là thật thì sau khi đóng Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ đã liên tục hợp tác với các tiểu hoa 95. Trước đó, nam diễn viên từng cùng Châu Dã quay phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi trong phim điện ảnh Vương Cân Cân, Người Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần.
Sau đó không lâu, Đàn Kiện Thứ lại vào đoàn Tình Yêu Có Pháo Hoa cùng Vương Sở Nhiên.
Theo nguồn tin trên Weibo, Đàn Kiện Thứ nhiều khả năng sẽ hợp tác với Lý Lan Địch trong Ký Ức Lạc Ngân Hà, phim mới của tác giả Đồng Hoa. Nếu như tin này là thật thì sau khi đóng Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ đã liên tục hợp tác với các tiểu hoa 95. Trước đó, nam diễn viên từng cùng Châu Dã quay phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh. Hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi trong phim điện ảnh Vương Cân Cân, Người Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần. Sau đó không lâu, Đàn Kiện Thứ lại vào đoàn Tình Yêu Có Pháo Hoa cùng Vương Sở Nhiên.
0 Comments 0 Shares 6138 Views