Dị Nhân Chi Hạ gia nhập đường đua phim Hoa ngữ trong tháng 9, có ngày vươn lên chiếm lấy hạng 1 trên BXH chỉ số nhiệt độ trong ngày, thuộc mảng chiếu mạng của Datawin.
Phim có sự tham gia của Bành D.ục Sướng, Hầu Minh Hạo, Vương Ảnh Lộ…

Dị Nhân Chi Hạ gia nhập đường đua phim Hoa ngữ trong tháng 9, có ngày vươn lên chiếm lấy hạng 1 trên BXH chỉ số nhiệt độ trong ngày, thuộc mảng chiếu mạng của Datawin. Phim có sự tham gia của Bành D.ục Sướng, Hầu Minh Hạo, Vương Ảnh Lộ…
0 Comments 0 Shares 6279 Views