Ninh An Như Mộng tung poster mới của dàn diễn viên nhân ngày hội chiêu thương IQIYI.
Trong phần giới thiệu, đoàn phim ghi phân vai và diễn viên như sau:

- Lĩnh hàm diễn chính: Khương Tuyết Ninh - Bạch Lộc
- Lĩnh hàm diễn chính: Tạ Nguy - Trương Lăng Hách
- Lĩnh hàm diễn chính: Trương Già - Vương Tinh Việt, Thẩm Chỉ Y - Lưu Tá Ninh
Ninh An Như Mộng tung poster mới của dàn diễn viên nhân ngày hội chiêu thương IQIYI. Trong phần giới thiệu, đoàn phim ghi phân vai và diễn viên như sau: - Lĩnh hàm diễn chính: Khương Tuyết Ninh - Bạch Lộc - Lĩnh hàm diễn chính: Tạ Nguy - Trương Lăng Hách - Lĩnh hàm diễn chính: Trương Già - Vương Tinh Việt, Thẩm Chỉ Y - Lưu Tá Ninh
0 Comments 0 Shares 6496 Views