Đoàn phim điệp chiến huyền nghi “Cáp Nhĩ Tân 1944” tung poster đối mặt và trailer chính thức đầu tiên
Cast: Tần Hạo, Dương Mịch, Trương Tử Hiền, Loan Nguyên Huy, Vương Hạc Nhuận, Lưu Vũ Hiên, Lâm Gia Xuyên, Tưởng Kỳ Minh, Phùng Binh, Lý Đông Hằng, Triệu Tân, Đổng Sướng
Đoàn phim điệp chiến huyền nghi “Cáp Nhĩ Tân 1944” tung poster đối mặt và trailer chính thức đầu tiên Cast: Tần Hạo, Dương Mịch, Trương Tử Hiền, Loan Nguyên Huy, Vương Hạc Nhuận, Lưu Vũ Hiên, Lâm Gia Xuyên, Tưởng Kỳ Minh, Phùng Binh, Lý Đông Hằng, Triệu Tân, Đổng Sướng
0 Comments 0 Shares 6407 Views