Có tin đồn, Triệu Lệ Dĩnh và Đàn Kiện Thứ sẽ cùng nhau góp mặt trong 画卿颜 (tạm dịch Họa Khanh Nhan), dự kiến khởi quay vào cuối mùa thu
Có tin đồn, Triệu Lệ Dĩnh và Đàn Kiện Thứ sẽ cùng nhau góp mặt trong 画卿颜 (tạm dịch Họa Khanh Nhan), dự kiến khởi quay vào cuối mùa thu
0 Comments 0 Shares 4928 Views