Phim dân quốc “Hoa Mai Hồng Đào” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên đài Đông Phương, đài Bắc Kinh kể từ ngày 11/10, Tencent và iQiyi đồng thời chiếu online
Diễn viên chính : Quan Hiểu Đồng, Hàn Đông Quân, Điền Lôi, Lục Tứ Trinh, Tưởng Nghị, Vương Tú Trúc, Lưu Hải Khoan
Phim dân quốc “Hoa Mai Hồng Đào” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên đài Đông Phương, đài Bắc Kinh kể từ ngày 11/10, Tencent và iQiyi đồng thời chiếu online Diễn viên chính : Quan Hiểu Đồng, Hàn Đông Quân, Điền Lôi, Lục Tứ Trinh, Tưởng Nghị, Vương Tú Trúc, Lưu Hải Khoan
0 Comments 0 Shares 3625 Views