Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn sau thời gian chung sống. Mọi thủ tục đều được giải quyết xong xuôi, con trai sẽ theo Chương Tử Di còn con gái sống cùng Uông Phong.
tracking
Phía Chương Tử Di và Uông Phong đã ra văn bản chính thức xác nhận kết thúc hôn nhân trong hòa bình.
Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn sau thời gian chung sống. Mọi thủ tục đều được giải quyết xong xuôi, con trai sẽ theo Chương Tử Di còn con gái sống cùng Uông Phong. tracking Phía Chương Tử Di và Uông Phong đã ra văn bản chính thức xác nhận kết thúc hôn nhân trong hòa bình.
0 Comments 0 Shares 3225 Views