Đoàn phim cổ trang “Liễu Chu Ký” tung poster chính thức đầu tiên.Trương Vãn Ý vai Thôi Hành Chu, Vương Sở Nhiên vai Liễu Miên Đường
Phim được cải biên từ tiểu thuyết “Kiều Tàng” của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng
Đoàn phim cổ trang “Liễu Chu Ký” tung poster chính thức đầu tiên.Trương Vãn Ý vai Thôi Hành Chu, Vương Sở Nhiên vai Liễu Miên Đường Phim được cải biên từ tiểu thuyết “Kiều Tàng” của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng
0 Comments 0 Shares 5422 Views