Bộ phim “Một Màu Xanh Khác” tung poster trailer đầu tiên
Sản xuất: Mango TV, đài Hồ Nam
Biên kịch: Hồ Dĩnh Kỳ, Vương Hiểu Đan, Điền Tư Vũ, La Hạo, Chu Hiểu Văn
Diễn viên : Tống Thiến, Châu Du Dân, Lưu Mẫn Đào, Lưu Sướng, Chu Nhan Mạn Tư, Hoàng Phẩm Nguyên, Sư Duyệt Linh, Tạ Hưng Dương, Hồ Bảo Sâm, Lưu Triều Ciao, Yến Vân Cảnh, Hầu Nham Tùng, Tào Lộ, Diễn xuất hữu nghị: Tào Lỗi, Bốc Quan Kim, Giả Cảnh Huy, Trần Thước Kỳ
Bộ phim “Một Màu Xanh Khác” tung poster trailer đầu tiên 🏺 Sản xuất: Mango TV, đài Hồ Nam 🏺 Biên kịch: Hồ Dĩnh Kỳ, Vương Hiểu Đan, Điền Tư Vũ, La Hạo, Chu Hiểu Văn 🏺 Diễn viên : Tống Thiến, Châu Du Dân, Lưu Mẫn Đào, Lưu Sướng, Chu Nhan Mạn Tư, Hoàng Phẩm Nguyên, Sư Duyệt Linh, Tạ Hưng Dương, Hồ Bảo Sâm, Lưu Triều Ciao, Yến Vân Cảnh, Hầu Nham Tùng, Tào Lộ, Diễn xuất hữu nghị: Tào Lỗi, Bốc Quan Kim, Giả Cảnh Huy, Trần Thước Kỳ
0 Comments 0 Shares 2293 Views