Bộ phim đô thị đề tài tình yêu công sở “Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi” phát hành poster và trailer mới
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Thiến, Trần Tinh Húc, Phí Khải Minh, Lâm Tử Lộ, Vu Sa Sa, Vương Sâm
Nền tảng phát sóng: Đài Hồ Nam, Mangotv
Bộ phim đô thị đề tài tình yêu công sở “Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi” phát hành poster và trailer mới Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Tống Thiến, Trần Tinh Húc, Phí Khải Minh, Lâm Tử Lộ, Vu Sa Sa, Vương Sâm Nền tảng phát sóng: Đài Hồ Nam, Mangotv
0 Comments 0 Shares 2988 Views