Đoàn phim “Phong Nguyệt Cẩm Nang” tung trailer đầu tiên
Diễn viên : Hồ Băng Khanh, Trạch Tử Lộ, Hạ Bằng, Đinh Tiếu Oánh, Phùng Tiểu Đồng, Lý Gia Hâm, Địch Vũ Giai, Tôn Nhã Lệ, Lưu Trường Đức, Trương Hiểu Thần, Châu Lục Lạp, Lưu Viên Viện
Nền tảng phát sóng: Đài Hồ Nam, Mangotv
Đoàn phim “Phong Nguyệt Cẩm Nang” tung trailer đầu tiên Diễn viên : Hồ Băng Khanh, Trạch Tử Lộ, Hạ Bằng, Đinh Tiếu Oánh, Phùng Tiểu Đồng, Lý Gia Hâm, Địch Vũ Giai, Tôn Nhã Lệ, Lưu Trường Đức, Trương Hiểu Thần, Châu Lục Lạp, Lưu Viên Viện Nền tảng phát sóng: Đài Hồ Nam, Mangotv
0 Comments 0 Shares 2551 Views