Nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư đóng và Đoàn Gia Hứa của Trần Triết Viễn đã lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng Vai diễn điện ảnh và truyền hình của Đêm hội tầm nhìn Weibo.
Nhân vật Tang Diên do Mã Bá Khiên đóng cũng được lọt và danh sách rút gọn này.
Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng đã có tên trong danh sách đề cử các tác phẩm vinh quang tại sự kiện.
Nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư đóng và Đoàn Gia Hứa của Trần Triết Viễn đã lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng Vai diễn điện ảnh và truyền hình của Đêm hội tầm nhìn Weibo. Nhân vật Tang Diên do Mã Bá Khiên đóng cũng được lọt và danh sách rút gọn này. Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng đã có tên trong danh sách đề cử các tác phẩm vinh quang tại sự kiện.
0 Comments 0 Shares 2558 Views