Trong buổi livestream gần đây, Trương Lăng Hách đã có những chia sẻ đầy thắng thắn về kế hoạch đóng phim trong tương lai cũng như các vấn đề liên quan tới dự án Ninh An Như Mộng
Trương Lăng Hách cho hay, sau khi quay xong bộ cổ trang (cổ ngẫu) Độ Hoa Niên, hợp tác cùng Triệu Kim Mạch, anh tuyệt đối sẽ không đóng cổ trang nữa, mà chuyển sang dòng phim hiện đại thần tượng.
Trong buổi livestream gần đây, Trương Lăng Hách đã có những chia sẻ đầy thắng thắn về kế hoạch đóng phim trong tương lai cũng như các vấn đề liên quan tới dự án Ninh An Như Mộng Trương Lăng Hách cho hay, sau khi quay xong bộ cổ trang (cổ ngẫu) Độ Hoa Niên, hợp tác cùng Triệu Kim Mạch, anh tuyệt đối sẽ không đóng cổ trang nữa, mà chuyển sang dòng phim hiện đại thần tượng.
0 Comments 0 Shares 2497 Views