Đoàn phim điện ảnh “Chuyện Xưa Không Muốn Ai Biết” tung poster nhân dịp đóng máy. Cải biển từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine kể về câu chuyện tình yêu phá tan thế tục của cảnh sát ngầm Trần Minh Sinh và chuyên gia phục chế văn vật Dương Chiêu
Diễn viên chính:
- Khưu Trạch vai Trần Minh Sinh
- Lang Nguyệt Đình vai Dương Chiêu
Movie dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2024
Đoàn phim điện ảnh “Chuyện Xưa Không Muốn Ai Biết” tung poster nhân dịp đóng máy. Cải biển từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine kể về câu chuyện tình yêu phá tan thế tục của cảnh sát ngầm Trần Minh Sinh và chuyên gia phục chế văn vật Dương Chiêu Diễn viên chính: - Khưu Trạch vai Trần Minh Sinh - Lang Nguyệt Đình vai Dương Chiêu Movie dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2024
0 Comments 0 Shares 2513 Views