Mới đây, Sina chính thức mở cổng bình chọn các vai diễn hot nhất năm trên Weibo
1. Tiêu Xuân Sinh (Vùng Biển Trong Mơ Ấy): Tiêu Chiến
2. Lý Liên Hoa/Lý Tương Di (Liên Hoa Lâu) : Thành Nghị
3. Tương Liễu/Phòng Phong Bội (Trường Tương Tư) : Đàn Kiện Thứ
4. Đồ Sơn Cảnh: Đặng Vi
5. Tiểu Yêu/Văn Tiểu Lục : Dương Tử
Mới đây, Sina chính thức mở cổng bình chọn các vai diễn hot nhất năm trên Weibo 1. Tiêu Xuân Sinh (Vùng Biển Trong Mơ Ấy): Tiêu Chiến 2. Lý Liên Hoa/Lý Tương Di (Liên Hoa Lâu) : Thành Nghị 3. Tương Liễu/Phòng Phong Bội (Trường Tương Tư) : Đàn Kiện Thứ 4. Đồ Sơn Cảnh: Đặng Vi 5. Tiểu Yêu/Văn Tiểu Lục : Dương Tử
0 Comments 0 Shares 3361 Views