Mới đây douban phim Tương Viên Lộng vừa cập nhật đội hình diễn viên chính gồm Chương Tử Di, Lôi Giai Âm, Dương Mịch.
Phim được đạo diễn bởi Đại đạo tài ba người Hong Kong - Trần Khả Tân, tuy phiên 1 đã định là Tam kim Ảnh hậu Chương Tử Di từ lần đầu công **** nhưng cho đến nay phiên 3 lại được chú ý nhiều hơn cả. Trước đó có tin Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều tiếp xúc và muốn giành được dự án này.
Mới đây douban phim Tương Viên Lộng vừa cập nhật đội hình diễn viên chính gồm Chương Tử Di, Lôi Giai Âm, Dương Mịch. Phim được đạo diễn bởi Đại đạo tài ba người Hong Kong - Trần Khả Tân, tuy phiên 1 đã định là Tam kim Ảnh hậu Chương Tử Di từ lần đầu công bố nhưng cho đến nay phiên 3 lại được chú ý nhiều hơn cả. Trước đó có tin Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều tiếp xúc và muốn giành được dự án này.
0 Comments 0 Shares 2704 Views