Bộ phim “Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh” tung poster và trailer công **** sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent vào 18h kể từ ngày 30/11
Diễn viên chính Đàn Kiện Thứ, Châu Dã
Và Hầu Văn Nguyên, Dương Hật Tử, Tào Ân Tề, Trần Hạo Lam, Lương Thiên, Huyền Tử, Quyên Tử, Trần Quán Ninh, Lưu Triết Hồn, Hạ Ninh Tuấn, Hoàng Tĩnh Tường, Phó Hán Nguyên, Hoàng Nhĩ Thuần, Trâu Cát Hân, Vương Chi Nhất, Dương Đông Kỳ, Trần Trạch, Trương Kiều Nhĩ, Hạ Chân, Thời An,Tôn Khánh Tâm
Bộ phim “Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh” tung poster và trailer công bố sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent vào 18h kể từ ngày 30/11 Diễn viên chính Đàn Kiện Thứ, Châu Dã Và Hầu Văn Nguyên, Dương Hật Tử, Tào Ân Tề, Trần Hạo Lam, Lương Thiên, Huyền Tử, Quyên Tử, Trần Quán Ninh, Lưu Triết Hồn, Hạ Ninh Tuấn, Hoàng Tĩnh Tường, Phó Hán Nguyên, Hoàng Nhĩ Thuần, Trâu Cát Hân, Vương Chi Nhất, Dương Đông Kỳ, Trần Trạch, Trương Kiều Nhĩ, Hạ Chân, Thời An,Tôn Khánh Tâm
0 Comments 0 Shares 2659 Views