"Ninh An Như Mộng" tung poster của các diễn viên tham gia Show "1 Triệu Lời Ước Định" quảng bá phim. Show lên sóng trên iQiyi vào 18h (giờ TQ) ngày 15 và 16/11
- Bạch Lộc vai Khương Tuyết Ninh
- Trương Lăng Hách vai Tạ Nguy
- Vương Tinh Việt vai Trương Già
- Lưu Tá Ninh vai Thẩm Chỉ Y
- Diệp Hi Nguyệt vai Tiết Xu
- Châu Đại Vi vai Thẩm Giới
- Tần Thiên Vũ Ty vai Lữ Hiển
- Thôi Thiệu Dương vai Tiết Định Phi
"Ninh An Như Mộng" tung poster của các diễn viên tham gia Show "1 Triệu Lời Ước Định" quảng bá phim. Show lên sóng trên iQiyi vào 18h (giờ TQ) ngày 15 và 16/11 - Bạch Lộc vai Khương Tuyết Ninh - Trương Lăng Hách vai Tạ Nguy - Vương Tinh Việt vai Trương Già - Lưu Tá Ninh vai Thẩm Chỉ Y - Diệp Hi Nguyệt vai Tiết Xu - Châu Đại Vi vai Thẩm Giới - Tần Thiên Vũ Ty vai Lữ Hiển - Thôi Thiệu Dương vai Tiết Định Phi
0 Comments 0 Shares 2614 Views