Ngày 17/11, đoàn phim “Châu Liêm Ngọc Mạc” (Rèm Ngọc Châu Sa) chính thức tổ chức nghi thức khai máy
Cast: Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, Tạ Khả Dần, Đường Hiểu Thiên
Nguyên tác: “Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện” của tác giả Đàm Thiên Âm
Nền tảng phát sóng: Youku
Ngày 17/11, đoàn phim “Châu Liêm Ngọc Mạc” (Rèm Ngọc Châu Sa) chính thức tổ chức nghi thức khai máy Cast: Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, Tạ Khả Dần, Đường Hiểu Thiên Nguyên tác: “Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện” của tác giả Đàm Thiên Âm Nền tảng phát sóng: Youku
0 Comments 0 Shares 2506 Views