Phim đô thị gia đình “Tiểu Mãn Sinh Hoạt” (tên cũ: Học Khu Phòng”) sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ ngày 23/11, Youku chiếu online độc quyền
- Diễn viên chính : Tần Hạo, Tưởng Hân cùng dàn sao Vương Âu, Nhậm Trọng, Kha Lam, Trương Linh Tâm, Đại Húc, Thi Thi, Đàm Khải, Triệu Lượng, Vu Cẩn Duy, Lý Giải, Thi Kinh Minh, Quan Tuyết Doanh, Tiết Thục Kiệt, Lưu Quân, Vương Lịch Hâm, Phùng Huy
Phim đô thị gia đình “Tiểu Mãn Sinh Hoạt” (tên cũ: Học Khu Phòng”) sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ ngày 23/11, Youku chiếu online độc quyền - Diễn viên chính : Tần Hạo, Tưởng Hân cùng dàn sao Vương Âu, Nhậm Trọng, Kha Lam, Trương Linh Tâm, Đại Húc, Thi Thi, Đàm Khải, Triệu Lượng, Vu Cẩn Duy, Lý Giải, Thi Kinh Minh, Quan Tuyết Doanh, Tiết Thục Kiệt, Lưu Quân, Vương Lịch Hâm, Phùng Huy
0 Comments 0 Shares 1897 Views