Trường Lăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Dung Cửu, là dự án cấp S+ của Iqiyi, do Y Tranh (đạo diễn của Thương Lan Quyết) chỉ đạo, dự kiến khởi quay trong quý 1 năm 2024.
Theo đó, douban của Trường Lăng đã hiển thị nam nữ chính là Lưu Diệc Phi và Vương Hạc Đệ khiến cư dân mạng được một phen dậy sóng.
Trường Lăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Dung Cửu, là dự án cấp S+ của Iqiyi, do Y Tranh (đạo diễn của Thương Lan Quyết) chỉ đạo, dự kiến khởi quay trong quý 1 năm 2024. Theo đó, douban của Trường Lăng đã hiển thị nam nữ chính là Lưu Diệc Phi và Vương Hạc Đệ khiến cư dân mạng được một phen dậy sóng.
0 Comments 0 Shares 5338 Views