Có tin đồn Dương Dương sắp sửa tái hợp cùng Trần Đô Linh sau gần một thập kỷ trong dự án cổ trang mới của đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn - Phí Chấn Tường
Được biết, Trần Đô Linh và Dương Dương từng có "một mối lương duyên" trong Tai Trái, 2015.
Có tin đồn Dương Dương sắp sửa tái hợp cùng Trần Đô Linh sau gần một thập kỷ trong dự án cổ trang mới của đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn - Phí Chấn Tường Được biết, Trần Đô Linh và Dương Dương từng có "một mối lương duyên" trong Tai Trái, 2015.
0 Comments 0 Shares 5150 Views