Có tin đồn Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án cấp S+ của Tencent, có tên Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, dự kiến quý 1/2024 khai máy.
Ngoài cặp đôi chính gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ, còn xuất hiện đồn đoán Vương Tử Kỳ đảm nhận nam 2
Có tin đồn Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án cấp S+ của Tencent, có tên Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, dự kiến quý 1/2024 khai máy. Ngoài cặp đôi chính gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ, còn xuất hiện đồn đoán Vương Tử Kỳ đảm nhận nam 2
0 Comments 0 Shares 4901 Views