Có thông tin Trương Nghệ Mưu đang chuẩn bị cho ra mắt một dự án phim mới mang tên Nhân Vật Chính. Hiện tại, nam nữ chính của bộ phim này được cho là sẽ do Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến đảm nhận.
Tuy nhiên phía phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào
Có thông tin Trương Nghệ Mưu đang chuẩn bị cho ra mắt một dự án phim mới mang tên Nhân Vật Chính. Hiện tại, nam nữ chính của bộ phim này được cho là sẽ do Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến đảm nhận. Tuy nhiên phía phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào
0 Comments 0 Shares 3104 Views