Có tin bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng- do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần triết viễn đóng chính, dự kiến khai máy cuối tháng 3.
Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư
Có tin bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng- do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần triết viễn đóng chính, dự kiến khai máy cuối tháng 3. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư
0 Comments 0 Shares 16344 Views