Đoàn phim cổ trang “Phong Ảnh Nhiên Mai Hương” tổ chức nghi thức khai máy
Cải biên từ tiểu thuyết “Nhật Ký Sát Thủ Ngụy Tống” (tên sách xuất bản: “Nữ Thích Khách Đại Tống”) của tác giả Tụ Đường
Diễn chính: Vương Sở Nhiên, Lý Hoành Nghị
Đoàn phim cổ trang “Phong Ảnh Nhiên Mai Hương” tổ chức nghi thức khai máy Cải biên từ tiểu thuyết “Nhật Ký Sát Thủ Ngụy Tống” (tên sách xuất bản: “Nữ Thích Khách Đại Tống”) của tác giả Tụ Đường Diễn chính: Vương Sở Nhiên, Lý Hoành Nghị
0 Comments 0 Shares 8532 Views