Ảnh cũ Dương Dương và Lý Thấm bị đào lại. Trước đây có tin đồn hai người từng có đoạn tình cảm, tuy nhiên nhiều năm nay không còn liên hệ.
Ảnh cũ Dương Dương và Lý Thấm bị đào lại. Trước đây có tin đồn hai người từng có đoạn tình cảm, tuy nhiên nhiều năm nay không còn liên hệ.
0 Comments 0 Shares 7315 Views