"THIÊN HƯƠNG" TUNG POSTER CÔNG **** DIỄN VIÊN: TỐNG UY LONG, CÚC TỊNH Y
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên Hương Dẫn" của tác giả Thập Tứ Lang.
Tống Uy Long vai Lôi Tu Viễn。
Cúc Tịnh Y vai Khương Lê Phi.
Trước đây, hai người đã từng hợp tác với nhau trong phim "Thư Sinh Xinh Đẹp" vào năm 2019
"THIÊN HƯƠNG" TUNG POSTER CÔNG BỐ DIỄN VIÊN: TỐNG UY LONG, CÚC TỊNH Y Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên Hương Dẫn" của tác giả Thập Tứ Lang. 🔸 Tống Uy Long vai Lôi Tu Viễn。 🔸 Cúc Tịnh Y vai Khương Lê Phi. Trước đây, hai người đã từng hợp tác với nhau trong phim "Thư Sinh Xinh Đẹp" vào năm 2019
0 Comments 0 Shares 7555 Views